O firmie

Firma BIMARES jest jednym z niewielkich współczesnych przedsiębiorstw, które nie tylko dostarcza współczesne marki w różnych branżach oraz promuje na rynku współczesne rozwiązania światowego poziomu.

Zadanie firmy BIMARES jest sprzyjanie przedsiębiorstwom i firmom w rozwoju ich biznesu na podstawie wykorzystywania współczesnych technologii informatycznych.

W ciągu całego okresu działania firma BIMARES stale rozszerza spektrum dostarczanej przez nie produkcji według wymóg klientów.

Firma BIMERES ma rozszerzoną sieć oartnerską z wielu krajów światu: Stany Zjednoczone, Chiny, India, Wielka Brytania, państwa Unii Europejskiej i zeszłego Związku Radzieckiego.

Firma BIMARES skutecznie rozwija takie kierunki w swoim biznesie:

  • dystrybucja materiałów pakunkowych dla farmaceutycznego, weterynaryjnego, kosmetycznego i spożywczego przemysłu.
  • dystrybucja surowiny dla produkcji leków.
  • dystrybucja wyposażenia i dodatków dla farmaceutycznego, weterynaryjnego, kosmetycznego i spożywczego przemysłu.
  • konsultacyjne usługi w poszukiwaniu i wykorzystywaniu produkcji i technologii w farmaceutycznym, weterynaryjnym, kosmetyczneym i spożywczym przemysłu.